fbpx

Programs

400 PLN

Date & Time Details: Detailed schedule in the retreat description

Location: Online - Zoom

Contact:
Iwona Khandro
poland.taramandala@gmail.com
+48 600 310 343

Email us about program

Dakini Ngöndro (English with Polish Translation)

With Lama Tsultrim Allione and Tulku Ösel Dorje

November 6 - 15, 2020

Due to the necessities of these times, this exceptional Dakini Ngöndro from A.dzom Rinpoche’s Ösel Nyingtig terma cycle was revealed at the behest of Lama Tsultrim Allione and was transcribed with the help of Tulku Ösel Dorje who will be teaching this retreat alongside Lama Tsultrim. This cycle for accomplishing the Dakini Yeshe Tsogyal was first revealed in Tibet at Yeshe Tsogyal’s birthplace. At that time Yeshe Tsogyal actually revealed her face to A.dzom Rinpoche and it was later encoded at Tara Mandala.

What is Ngöndro?

 • The Tibetan word ngöndro, which means “that which goes before” or “preliminaries,” refers to a collection of practices that condense all the teachings into skillful methods that essentialize the wisdom of the Buddhas and Guru Rinpoche for actualizing one’s own primordial wisdom.  

What to Expect?

 • In this retreat:  we will learn to contemplate and meditate on the Four Thoughts that Turn the Mind to the Dharma, and then we will arrive at the uncommon preliminaries of Refuge, Bodhicitta, Vajrasattva, Mandala Offerings, a short Chöd and receiving the blessings of the lineage in a unique Guru Yoga that centers around the enlightened feminine. 
 • The practice: as we enter this practice we will encounter Yeshe Tsogyal along with other female wisdom emanations including Samanatabhadri, the feminine aspect of the Primordial Buddha and the embodiment of the Ground of Being, Prajñapārāmita the embodiment of wisdom, Vajra Varahi the fierce Dakini, Machig Labdrön founder of the Chöd lineage, and Green Tārā the embodiment of compassion in action.  
 • The teachings: the instructions found within this lineage will express the ultimate significance of what is meant by Dakini. Unlike most ngöndros, these preliminary practices are permeated with the profound Dzogchen view. In this practice, one’s progress is not evaluated on the basis of accumulating hundreds of thousands of recitations but rather on one’s meditative experiences and the time one invests.
 • Commitments: Once you receive these teachings it will be up to you whether you receive it simply as a blessing or you enter the Ösel Nyingtig Program. If you take that step you will be  expected to keep the Samaya until the next Ösel Nyingtig retreat in 2021. This means committing to practice this Dakini Ngöndro every day. The minimum requirement would be simply recitation of the text, but ideally you would be doing it for at least an hour a day.
 • Entering the Ösel Nyingtig Program: Details will be explained at the retreat. More information on the Ösel Nyingtig cycle can be found here.

Who Can Attend?

 • Anyone who has a heartfelt connection with the Ösel Nyingtig. This path is open to everyone who feels a connection, can devote themselves to daily meditation practice (see expectation above on keeping samaya), and is inspired to do this practice which offers a complete path to awakening.

How To Prepare and What to Bring?

 • If you don’t have an established daily meditation practice already, we encourage you to begin one in preparation for this retreat.
 • The teachings in this retreat are suitable for anyone who has had several years in Vajrayana practice. 
 • Some familiarity with teachings on Prajñaparamita, Chöd, and Green Tara is highly recommended. 
 • You will need a mala for this retreat. You can purchase a mala in our Dakini Store.

SCHEDULE

All times are in Central European Time (CET)

Friday, November 6
18:00 to 20:00: Intro to the Dakini Ngondro and Lung with Lama Tsultrim
Saturday, November 7
10:00 to 13:00: Teachings on the common preliminaries practices with Tulku Osel Dorje
18:00 to 20:00: Teachings and Q&A with Tulku Osel Dorje
Sunday, November 8
8:00 to 9:00: Practice session
10:00 to 13:00: Teachings on the five uncommon preliminaries practices with Tulku Osel Dorje
18:00 to 20:00: Teachings and Q&A with Tulku Osel Dorje
Friday, November 13
18:00 to 20:00: Review and Q&A session with Tulku Osel Dorje
Saturday, November 14
8:00 to 9:00: Practice session
10:00 to 13:00: Teachings on Guru Yoga with Tulku Osel Dorje
18:00 to 20:00: Guru Yoga meditation and Tsog instructions with Lama Tsultrim
Sunday, November 15
8:00 to 9:00: Practice session
10:00 to 13:00: Guru Yoga Review and Q&A session with Tulku Osel Dorje
15:00 to 17:30: Closing practice and short feast offering with Tulku Osel Dorje

REGISTRATION INFORMATION

>> Submit Registration Form Here <<

After receiving the form, we will send the confirmation of the application and our account number to the e-mail address you provided.
The final confirmation of registration is the payment of 200 euros (30 euros is a non-returnable advance to cover the necessary costs of organizing the course). You will then receive a link to the Zoom session and the practice text in pdf format and other necessary materials.


Błogosławieństwa tych Skarbów są tak świeże, że wciąż czuć na nich gorący oddech Dakini!
~ A.dzom Rinpocze

To wyjątkowe Dakini Nyndro z cyklu term Ösel Nyingtig A.dzoma Rinpocze zostało ujawnione na prośbę Lamy Tsultrim Allione ze względu na pilną potrzebę naszych czasów. Cały cykl urzeczywistnienia Dakini Jeszie Tsogjal odkryto po raz pierwszy w 2007 roku w Tybecie, w miejscu, gdzie Jeszie Tsogjal przyszła na świat – odsłoniła wówczas swoją twarz przed A.dzomem Rinpocze. Cykl został potem zapisany w Tara Mandala, z pomocą Tulku Ösela Dordże. Przekazu do praktyki Dakini Nyndro udzieli Lama Tsultrim Allione, a nauki będzie prowadzić razem z Tulku Öselem Dordże.

Czym jest nyndro?
Tybetańskie słowo nyndro oznaczające „to, co następuje najpierw” albo „wstęp” odnosi się do zbioru praktyk, które są esencją mądrości Buddów oraz Guru Rinpocze i prowadzą ku urzeczywistnieniu naszej własnej pierwotnej mądrości.

Czego oczekiwać?
Podczas kursu Dakini Nyndro nauczymy się kontemplacji i medytacji nad Czterema myślami zwracającymi umysł ku Dharmie, następnie przejdziemy do nadzwyczajnych praktyk nyndro, czyli do schronienia, bodhicitty, Vadżrasattwy, ofiarowania mandali, krótkiego Chöd i otrzymania błogosławieństw linii przekazu w unikalnej Guru Jodze, która skupia się wokół oświeconej kobiecości.
Zagłębiając się w praktykę, spotkamy Jeszie Tsogjal wraz z innymi emanacjami kobiecej mądrości: Samantabhadri, żeńskim aspektem Pierwotnego Buddy i ucieleśnieniem Podstawy Istnienia; Pradżniaparamitą, ucieleśnieniem mądrości; gniewną dakinią Wadżrawarahi; Maczig Labdrön, założycielką linii Chöd; oraz Zieloną Tarą, ucieleśnieniem współczucia w działaniu.
Nauki i instrukcje zawarte w tej linii przekazu odnoszą się do ostatecznego znaczenia Dakini. Przenika je głęboki pogląd Dzogczen, co odróżnia je od większości nyndro. Miarą postępów w praktyce nie jest gromadzenie setek tysięcy recytacji, lecz własne doświadczenia medytacyjne i czas poświęcony na praktykę.
Zobowiązania – Po otrzymaniu nauk każdy z uczestników będzie mógł podjąć decyzję, czy przyjął je jako błogosławieństwo, czy przystąpi do programu Ösel Nyingtig. W tym drugim przypadku należy dotrzymać złożonego przyrzeczenia (samaja) o wykonywaniu codziennej praktyki aż do kolejnego kursu Ösel Nyingtig, który odbędzie się w 2021 roku. Minimum wymagań to codzienne odczytanie tekstu, ale najlepiej byłoby poświęcić na praktykę co najmniej godzinę dziennie.
Przystąpienie do programu Ösel Nyingtig – więcej informacji na temat całego cyklu Ösel Nyingtig znajdziecie tutaj.

Kto może uczestniczyć?
Ścieżka otwarta jest dla wszystkich osób czujących szczerą więź z Ösel Nyingtig, które mogą poświęcić się codziennej praktyce (patrz punkt wyżej dotyczący samaja) i czują potrzebę wykonywania praktyki zapewniającej całościową ścieżkę do przebudzenia.

Jak się przygotować?
Zachęcamy osoby, które nie mają ugruntowanej codziennej praktyki, żeby ją rozpoczęły, traktując to jako przygotowanie do kursu. Jeśli ktoś nie ma przekazu do żadnej praktyki Wadżrajany, może praktykować medytację śamatha/szine albo Mandalę Pięciu Dakiń Mądrości – wyjaśnienie praktyki można znaleźć w książce Lamy Tsultrim Allione Na imię jej Mądrość, zapraszamy też na cotygodniową wspólną praktykę online.
Nauki udzielane podczas kursu są odpowiednie dla osób praktykujących Wadżrajanę od kilku lat.
Przydatna może być wiedza na temat nauk dotyczących Pradżniaparamity, praktyki Chöd i Zielonej Tary. Polecamy wydane po polsku książki Lamy Tsultrim Allione Karmienie swoich demonów, Kobiety mądrości, Na imię jej Mądrość.
Na kursie przydatna będzie też mala.

Termin kursu
Kurs odbędzie się online i będzie się składał z dwóch części stanowiących jedną całość: 6–8 listopada oraz 13–15 listopada.

Szczegółowy plan sesji:
Piątek, 6 listopada
18:00–20:00 Wprowadzenie do Dakini Nyndro i lung z Lamą Tsultrim Allione
Sobota, 7 listopada
10:00–13:00 Nauki na temat zwykłych praktyk wstępnych z Tulku Öselem Dordże
18:00–20:00 Nauki i sesja Q&A z Tulku Öselem Dordże
Niedziela, 8 listopada
8:00–9:00 Praktyka
10:00–13:00 Nauki na temat pięciu nadzwyczajnych praktyk wstępnych z Tulku Öselem Dordże
18:00–20:00 Nauki i sesja Q&A z Tulku Öselem Dordże
Piątek, 13 listopada
18:00–20:00 Sesja Q&A z Tulku Öselem Dordże
Sobota, 14 listopada
8:00–9:00 Praktyka
10:00–13:00 Nauki na temat Guru jogi z Tulku Öselem Dordże
18:00–20:00 Medytacja Guru jogi i instrukcje do Tsogu z Lamą Tsultrim Allione
Niedziela, 15 listopada
8:00–9:00 Praktyka
10:00–13:00 Nauki na temat Guru jogi oraz sesja Q&A z Tulku Öselem Dordże
15:00–17:30 Praktyka zamykająca oraz krótki Tsog z Tulku Öselem Dordże

Nauczyciele
Lama Tsultrim Allione
Tulku Ösel Dordże

Zapisy
Osoby chcące wziąć udział w kursie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wysłanie darowizny w wysokości 400 zł na konto:
51 1240 6250 1111 0010 6082 5422
Nazwa odbiorcy: Ośrodek Misyjny Tara Mandala
Tytuł: DAKINI NYNDRO
Darowizna pokrywa koszty uczestnictwa oraz niezbędnych materiałów. Po otrzymaniu formularza prześlemy na podany przez Ciebie adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia. Ostatecznym potwierdzeniem rejestracji jest wpłata 400 zł (z czego 100 zł stanowi bezzwrotną zaliczkę na pokrycie kosztów organizacji kursu). Otrzymasz od nas wówczas link do sesji na Zoomie oraz tekst praktyki w formacie pdf i inne potrzebne materiały.

Leaders

Lama Tsultrim Allione
Lama Tsultrim Allione is the bestselling author of Women of Wisdom (1984), Feeding Your Demons (2008), and Wisdom Rising Journey into the Mandala of the Empowered Feminine (2018). Lama Tsultrim is the founder of Tara Mandala, a 700-acre retreat center with the three-story temple and library  dedicated to the divine…
Learn more about Lama Tsultrim Allione
Tulku Ösel Dorje
From his own personal retreat practice, Ösel Dorje has gained a strong appreciation for the importance of developing a deep understanding of the philosophical side of Buddhist study, while bringing it to life through meditation experience. Inspired by stories of realized masters of the past, Ösel Dorje has spent time…
Learn more about Tulku Ösel Dorje